Site Loader

Vi har et reelt problem med arbejdsklimaet i vores kreative afdeling, understregede min sekretær gennem mange år, Marianne, hvis vurderinger jeg altid har sat pris på. Som chef for et større reklamebureau ligger det mig meget på sinde, at medarbejderne skal trives godt, for jeg har den overbevisning, at netop kreativiteten hos den enkelte styrkes, hvis man føler sig godt tilpas på jobbet.

Marianne foreslog, at vi satte ind med noget professionel hjælp i den gruppe på seks mennesker, som vi kalder den kreative afdeling. Det er her, de gode ideer til kundernes annoncekampagner fødes, så det er i høj grad en afdeling, der udgør firmaets rygrad.

Jeg var enig med Marianne, for det nytter ikke at begynde at afskedige den eller de få, som man måske mener er årsagen til ufreden mellem medarbejderne. Derfor bad jeg Marianne undersøge, hvem man kunne hyre til en form for psykologisk hjælp. Det skal være én, der er ekspert i konflikthåndtering, understregede jeg.

Dagen efter meldte Marianne tilbage, at hun på internettet havde fundet frem til et firma, der havde specialiseret sig i løsningen af netop den slags problemer, som vi har hos os. De er også eksperter i personlig planlægning og stresshåndtering, og det mener jeg bestemt er noget af det, vi har brug for i den afdeling, sagde Marianne.

Godt, lad os få en aftale om et møde med dem, sagde jeg, for jeg ville trods alt gerne have en snak med den eller de pågældende psykologer, før jeg kastede mig ud i en bindende aftale.

I mellemtiden satte jeg mig lidt mere ind i arten af de problemer, der var mellem medarbejderne i kreativ afdeling, og jeg blev hurtigt klar over, at der var behov for professionel hjælp til at løse de mange knuder op, som kollegerne i afdelingen havde fået bundet i forhold til det indbyrdes samarbejde.

Jeg spekulerede lidt over, hvorfor det netop var i den afdeling, vi havde den slags samarbejdsproblemer. Jeg gjorde mig klart, at netop de mest kreative folk måske også i nogle sammenhænge kan være de mest stædige, og nogle af dem har tendens til at være ganske opfarende i dagligdagen. Kreativitet og temperament hører måske sammen, tænkte jeg.

Da jeg i den følgende uge havde et møde med en psykolog om problemet, bekræftede han faktisk min antagelse. Han påpegede, at man ofte oplever en sådan sammenhæng mellem kreativitet og hidsigt temperament.

Han ridsede op for mig, hvordan han kunne tænke sig at gribe sagen an. Han ville starte med et møde med hele den gruppe af medarbejdere, det handlede om. Mange mennesker har det med at sætte hælene i, når de opdager, at jeg er arbejdspsykolog, men jeg har en helt speciel præsentationsteknik, som har til formål at afvæbne den slags modstandere. Og den teknik har jeg gennem en årrække haft pænt held med, fortalte han.

Nu er det heldigvis fortid, og vi har en gruppe langt gladere medarbejdere i kreativ afdeling. Så selv om arbejdspsykologen var en noget dyr herre at have på besøg, sender jeg alligevel mange venlige tanker til ham.

Post Author: Brumbassen