Site Loader
Top View Photo Of People Near Wooden Table

Alle ved, at god kommunikation er en af grundstenene for et godt team. Men hvad er et godt team egentlig? Se, det er et rigtigt godt spørgsmål. Næsten umuligt at svare på. Hvorfor? Fordi der findes så mange forskellige teams, og hvert eneste af dem tjener et særligt formål. Der er forskel på et godt fodboldhold og et godt team, der har et godt, professionelt teamsamarbejde. I det første tilfælde (Fodboldholdet) er det spillernes kunnen og håndtering af både bold og regler, der kan afgøre, om de er et godt team. I det andet tilfælde, kan det være sammensætningen af kvalifikationerne, som spiller den største rolle. Ofte kan events med teambuilding afsløre både stærke og svage sider i et team.

Kommunikation er afgørende

I de fleste tilfælde er det dog kommunikationen imellem teamets medlemmer, der spiller den største rolle. Fodboldspillerne råber da også på hinanden, når de er i kamp. De professionelle skriver præcise og venlige e-mails. Og holder de fysiske møder, ja så bliver talt venligt og uden antagelser eller det mindste spor af sarkasme. Teamsamarbejde kan ikke bygges op ved at skælde ud eller at være sarkastisk eller ved at ironisere. Ikke alle forstår ironi eller sarkasme. De fleste trækker sig tilbage, hvis de bliver skældt ud. Hvis ikke, så går de til modangreb – og så er vi inde i en konflikt. Det har jo intet med teamsamarbejde at gøre! Og uden godt teamsamarbejde, så kan vi ikke håbe på et godt team. Sådan er det.

Et fælles sprog

Vi skal derfor sørge for at udvikle et godt teamsamarbejde. I første omgang via udviklingen af ’et fælles sprog’, hvor alle føler, at de forstår, hvad der bliver skrevet eller sagt – enten via mail, samtale eller råb og fagter ude på fodboldbanen. Det kan godt tage lidt tid at lære ’sproget’. I nogle store firmaer er der da også regler for, hvordan en mail skal skrives. Netop fordi misforståelser og konflikter skal undgås. I andre er det mere et spørgsmål om viljen blandt medarbejderne til at udvikle et fælles sprog. Og her er en lille smule hjælp og vejledning ofte tilstrækkeligt.

Men når vi så spørger os selv: Hvad er et godt team, så dukker der også andre aspekter op. Det er ikke kun et spørgsmål om kommunikation. Det kan også handle om, at et medlem i teamet er meget genert. Hvordan kan den generthed brydes, så han eller hun får sagt sin mening – eller fremstillet et forslag, som ingen andre i teamet havde tænkt på? Omvendt, har et godt team altid en stærk leder, der til tider kan dominere, så arbejdet skrider frem? Sådan lidt i stil med fodboldholdets kaptajn.

Et bredt svar

Det er ikke rigtigt til at svare på. I nogle tilfælde er et godt team bare en gruppe mennesker, der kan lide hinanden, når de skal arbejde sammen. De værdsætter stærke sider hos hvert enkelt medlem. Og de hjælper hinanden med at styrke de svage sider. De respekterer forskelligheder. De varetager deres job ved at koordinere med kollegaerne og ved at sørge for, at der er klare linjer imellem forskellige delopgaver. Samtidigt kan de også finde på at bruge fritid sammen, så de kan få føling med deres kollegaers psykiske og fysiske tilstand.

Post Author: Brumbassen