Site Loader
Henry maler græs

I første omgang blev jeg temmelig overrasket og næsten irriteret over et besøg, jeg for nogle dage siden fik af en konsulent fra Jobcenteret her i byen. Jeg er daglig leder af et call-center, hvor et skiftende antal ansatte beskæftiger sig med både telefonsalg og opringninger i forbindelse med brugerundersøgelser.

Min overraskelse skyldtes, at manden fra Jobcenteret havde det ærinde, at han ville forsøge at få mig til at ansætte nogle tilflyttere med udenlandsk baggrund – en del af dem var flygtninge, der har fået permanent opholdstilladelse i Danmark.

Jeg kiggede måbende på manden og spurgte, om han ikke var klar over, hvad vi beskæftiger os med i firmaet, og hvis han var, måtte han da kunne sige sig selv, at vi kun kan beskæftige mennesker, der til fulde mestrer det danske sprog.

Han erkendte, at de mennesker, han gerne ville finde et job til, nok ikke var perfekte i dansk, men han havde tænkt, at vi måske også havde andre jobs, som ikke ligefrem krævede et perfekt talesprog.

Pludselig slog det mig, at vi ret tit oplever at ringe op til mennesker, hvis modersmål faktisk er arabisk og som har lidt svært ved at forstå det danske sprog, så jeg skyndte mig at fortælle manden fra Jobcenteret, at jeg gerne ville undersøge mulighederne.

Det førte til en snak om, at i givet fald skulle de pågældende nydanskere i hvert fald starte med at få noget salgstræning, og en sådan undervisning vil nok kræve hjælp fra en tolk. Det var intet problem, fortalte han, for Jobcenteret har tolke nok at trække på.

Mens vi talte sammen sad jeg og tænkte på, at det måske kunne booste vores opsøgende salg, hvis vi havde medarbejdere, der kan ringe op til folk med arabisk klingende navne og tale de pågældendes sprog, for i mange tilfælde har vi lister med navne og telefonnumre på de mennesker, der skal ringes op.

Det er ret beset ikke helt usandsynligt, at vi ved hjælp af arabisk talende medarbejdere vil være i stand til at opnå et mersalg for vores kunder i forhold til de resultater, vi er vant til at kunne opnå. Alt i alt blev jeg mere og mere varm på tanken om at beskæftige et par mennesker med de specielle, sproglige kompetencer, og jeg har lovet manden fra Jobcenteret at vende tilbage til ham i næste uge, når jeg har haft tid til at tygge nærmere på den lidt specielle mulighed.

Manden fra Jobcenteret havde orienteret mig om, at de pågældende personer selvfølgelig kommer med et løntilskud fra det offentlige, så det i givet fald ikke vil belaste firmaets budget voldsomt at gennemføre det i en prøveperiode.

Siden har jeg tænkt nærmere over tingene, og hvis Jobcenteret kan medvirke til, at de pågældende nydanskere får hjælp til at udvikle salgskultur, så den matcher vores kunders behov, så er jeg faktisk indstillet på at springe ud i forsøget, og så vil det jo vise sig, om det bliver en fuser, eller om vi kan få noget positivt ud af det.

Uanset hvad: Jeg har deltaget i et par foredrag om salg med Leon Birdi, og hvis man ikke bliver inspireret af det, er der vist intet, der kan inspirere 🙂

Post Author: Brumbassen