Site Loader

Hvis du har været syg, men er blevet behandlet forkert, imens du var på hospitalet, så kan du søge patienterstatning. Det kan fx være din diagnose, er blevet stillet forkert, eller mangelfuldt. Det kan også være, at operationen har ført til komplikationer, fordi noget af udstyret, der blev brugt, har været defekt. Det kan føre til, at sygdommen ikke helbredes i tide, og du lider mere, end det er rimeligt. I sådanne tilfælde kan du søge om patienterstatning. Sagen skal indgives til en institution, som kaldes for ”Patienterstatningen”.

Patienterstatningen er en offentlig institution, som finansieres af sygehuse og hospitaler. Den behandler din sag i overensstemmelse med erstatningsansvarsloven. Og det kan tage noget tid, inden du får din erstatning, hvis du får ret i din klage.

Få en god advokat

Det kan dog være en kompliceret proces, og derfor vil det være fornuftigt af dig, hvis du får hjælp fra en advokat, der har erfaring med patienterstatningssager. Hver sag bliver nemlig vurderet efter et sæt regler. Reglerne kan tolkes forskelligt, alt efter hvilken skade du har lidt.

Der er meget stor forskel på om anmeldelsen, som indgives, til Patienterstatningen handler om dig, eller om du er pårørende til et menneske, som er gået bort pga. forkert behandling under sygdomsforløbet.

Advokat i Slagelse

Du spørger måske om, hvor finder jeg en advokat i Slagelse, som ved noget om patienterstatninger?
Jeg kan fortælle dig, at der er mange advokater, som kan hjælpe dig. De findes i mange byer, og de vil altid gerne rådgive dig – ofte gratis om, hvordan du kan forbedre dine muligheder for at få erstatningen, du mener, du har krav på. De kan også fortælle dig, hvis din sag er svag og muligheden for at få erstatning er minimal.
Det er ikke til skade for dig at søge råd hos advokaterne, inden du søger om erstatning. De kan fx vejlede dig i sager, hvor du mener, du har krav på godtgørelse for svie og smerte. De kan også vejlede dig omkring eventuel erstatning, fordi du har mistet din partner. Og de kan også fortælle dig om, hvordan reglerne for udregningen af erstatningen er. Det kan nemlig også variere.

I nogle tilfælde vil erstatningen være skattepligtig i andre tilfælde er den ikke.

Som du kan se, så kan det være kompliceret, og bistand fra en advokat vil sikre, at du kommer igennem en sag om patienterstatning på den bedste måde.

Godtgørelse

Kommer du til skade, og vil søge om erstatning, så skal du vide, at patienterstatning dækker over adskillige former for godtgørelse. Det drejer sig om: Tabt arbejdsfortjeneste, mén, som er varige tab af evnen til at udføre arbejde, svie og smerte, udgifter til fx medicin eller fysioterapeut og tab af din ægtefælle eller samlever.

Hver sag er selvfølgelig individuel. Du føler, du har krav på erstatning efter forkert behandling af et sygdomsforløb. Det vil advokaten, du henvender dig til naturligvis tænke på, når han eller hun hjælper dig videre. Der kan nemlig være forskellige tolkninger af, hvad der er rimeligt, en patient skal kunne tåle under et sygdomsforløb.

Beslutter du dig for at søge om patienterstatning, så skal du vide, at ca. hver tredje sag godkendes. Patienten får erstatning.

Post Author: Brumbassen