Site Loader

For at man i grupper kan arbejde sammen på bedste vis, er det utrolig vigtigt at have et godt socialt sammenhold. Et sammenhold hvor alle behandles ordentligt, og hvor man har kendskab til hinandens svagheder og kompetencer. Det gælder for skoleklasser så vel som arbejdspladser, at trivslen hos medlemmerne i meget høj grad afspejler arbejdsmoralen. Og hvis trivslen er tilstrækkelig dårlig, kan der risikeres, at arbejde slet ikke kan udføres. 

En utrolig god måde at få en gruppe mennesker rystet sammen på er ved teambuilding. Det populære fænomen teambuilding er i dag enormt udbredt på både skoler og arbejdspladser, da det højner gruppens produktivitet, idet det forbedrer sammenholdet.

Teambuilding fungerer typisk ved, at en gruppe mennesker skal sammenarbejde for at løse en udfordring. Ved at arbejde sammen om nye og spænende udfordringer, giver det personerne en forståelse for hinandens værdier og styrker og svagheder. Desuden kan de nye rammer og udfordringer man færdes i, resultere i at rollefordelingen bliver ændret, således at man i grupperne kan lade de mennesker som specifikt egner sig til at løse opgaven kan tage styringen over resten af gruppen, hvor personer som ellers er vant til at bestemme også prøver at lade andre mennesker tage styringen.

 

 

Post Author: Lotte