Site Loader

Da vi for et par måneder siden holdt generalforsamling i vores cricketklub, var der fra bestyrelsen stillet forslag om, at vi skulle gå i gang med en gennemgribende renovering af vores klubhus. Baggrunden for forslaget var, at vi efterhånden havde oparbejdet en ganske pæn formue i klubben, så enten skulle vi bruge nogle af vores mange penge, eller også kunne vi sætte kontingentet betragteligt ned, for vi har gennem en årrække haft overskud på regnskabet i størrelsesordenen 100.000 kr. pr. år.

Medlemmerne havde ikke noget særligt ønske om at slippe billigere i kontingent, så det blev besluttet at ombygge og istandsætte klubhuset. Som arkitekt var det helt naturligt, at jeg meldte mig på banen til at styre projektet, og det tog klubben imod med kyshånd.

Vores formand nævnte for mig, at han og den øvrige bestyrelse havde talt om, at vi i hvert fald skulle have udskiftet vores gamle brændeovn, for den var temmelig besværlig at få tændt op i, og det havde medført, at det efterhånden var sjældent, at nogen gad tænde op i den. Men det er nu så hyggeligt sådan en halvkølig aften med knitrende ild i ovnen, når vi sidder over en kold øl efter anstrengelserne på cricketbanen.

Det var i den forbindelse, at jeg foreslog en biopejs i stedet for en egentlig brændeovn. Hvad er det, blev jeg spurgt, så jeg måtte i gang med en forklaring. I stedet for træ afbrænder man flydende bioethanol, som giver den samme hyggelige ild som en rigtig pejs eller brændeovn. Men man har den fordel, at man kan undgå en skorsten, og så kræver en bio pejs langt mindre plads, ligesom man stort set helt slipper for rengøring eller andet trivielt arbejde.

Jeg lovede at fremskaffe noget materiale om bio pejse, som bestyrelsen kunne kigge på. Næste mødeaften havde jeg så medbragt nogle brochurer, og alle var vildt begejstrede for ideen. Men så opstod diskussionen om, hvilken type det skulle være, for man kan få en række forskellige typer. Mange mente, at en fritstående biopejs, som man kan flytte rundt på, måtte være det rigtige. Andre var mere til den type, man kan hænge op på væggen enten med eller uden en glasplade foran flammerne.

Vores formand mente, at det til vores brug ville være det bedste at have en biopejs hængt op på væggen, for han kunne ikke rigtigt få øje på et behov for at flytte rundt på den. Jeg protesterede og nævnte, at sådan en kan jo også bruges udendørs, og da vi om sommeren ofte sidder og hygger os på den lille terrasse foran klubhuset, kunne det da være hyggeligt at flytte pejsen derud og lade den stå og brænde på terrassen.

Det gjorde udslaget, og alle var nu overbeviste om, at vi skulle anskaffe os en flytbar biopejs. Jeg påtog mig opgaven at undersøge markedet og få indkøbt vidunderet. På nettet fandt jeg en webshop, bioburn.dk, med et meget stort udvalg af biopejse, så det var en smal sag at finde den helt rigtige.

Post Author: Brumbassen